Košarica je prazna
Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre ‘’NAGRADNA IGRA OB NAŠI OBLETNICI’’ je Mestna optika d.d. Kongresni trg 9 1000 Ljubljana. Organizator izvaja nagradno igro v reklamne namene.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 20.4. 2013 od 9. ure do 30.12. 2013 do 24. ure.

Postopek
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v R Sloveniji, ki v obdobju trajanja nagradne igre opravijo nakup naših izdelkov. S samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

Žrebanje:
Nagradno žrebanje bo potekalo 3.1.2014 na sedežu podjetja: Mestna optika d.d. Kongresni trg 9 1000 Ljubljana.

Nagrade:
1. nagrada: kontaktne leče za celo leto (tiste, ki jih uporabljate)
2. nagrada: kontaktne leče za pol leta (tiste, ki jih uporabljate)
3. nagrada: kontaktne leče za tri mesece (tiste, ki jih uporabljate)
4. nagrada: tekočina za celo leto
5. nagrada: tekočina za pol leta
6. nagrada: tekočina za tri mesece
7. nagrada: tekočina za en mesec
8. nagrada: bon za 15% popust za nakup sončnih očal (v Mestni optiki)
9. nagrada: bon za 10% popust za nakup sončnih očal (v Mestni optiki)
10. nagrada:bon za 5% popust za nakup sončnih očal (v Mestni optiki)


Objava nagradne igre:
Nagradna igra je objavljena na spletni strani: www.080-1-lece.si

Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade:
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.080-1-lece.si in obveščeni po pošti.

Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade obvezno posredovati organizatorju kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

Zasebnost in varstvo podatkov:
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre. Udeleženci se z oddajo računa in s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da organizator po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje osebne podatke za namene izvedbe in dokončanja te nagradne igre, kar vključuje tudi objavo imena nagrajencev na spletni strani www.080-1-lece.si. Podatki nagrajencev ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom ali v namene, ki bi jim kakorkoli škodovali.

Ostale določbe:
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Mestna optika d.d. Kongresni trg 9, 1000 Ljubljana.

Veljavnost pravil:
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo računa za sodelovanje v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.080-1-lece.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator obveščal z objavami na spletnem mestu www.080-1-lece.si. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na lece@080-1-lece.si

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanje v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.
 
Izdelava spletnih strani: Editor Studios